Pages

Jumat, 28 September 2012

Contoh Soal Ulangan Bahasa Jawa Kelas V SD

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis ana ing lembar jawab kang cumawis !
(Skor:40)
31.
Critakna gambar kasebut udakara 4 ukara

32.
33.
34.
35. 36. 37. 38.
Bapak nyritani aku supaya ngati-ati.
Kepriye yen ukara kasebut diowahi dadi basa krama !

Gawea peranganing layang sing diarani bebuka i
ngene Iho jo awake dhewe iki dadi bocah sekolah pancen saya abot sanggane fuwih-luwih ngedhongi ulangan kaya mau kudu digarap kanthi tumemen ngono kandhane purwana
Paragraf kasebut tulisen nganggo aksara kapital Ian tandha wacan sing trep !
Bapak ndhawuhi ibu mundhut sate ayam.
Kepriye yen ukara kasebut diowahi dadi ukara tanggap ?
Dheweke banjur goiek kayu.
Kepriye yen ukara kasebut ditulis nganggo aksara Jawa ?
Naning dikongkon bapak menehake layang kanggo dhokter.
Kepriye yen ukara kasebut diowahi dadi basa ngoko alus ?.,
Gawea ukara nganggo tembung :
a. apik-apik
V
39. 40.
b. lunga-lunga
Gawea ukara pakon utawa kalimat perintah ! Gawea perangane layang sing aran adangiyah !
==00000==

0 komentar:

Posting Komentar